دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران

نام کسب و کار: شبکه گیاهی ایرانیان

66
شبکه گیاهی ایرانیان
محمدرضا لبافی حسین آبادی
تهران
شهریار
شهریار، شهرک صدف، میدان دانشگاه، دانشگاه پیام نور شهریار، ساختمان شهید آبیاری، مرکز رشد دانشگاه.
09123701246

محصولات

حوزه فناوری های نوین
گیاه
قیمت 1500000 ریال