دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران
سال
  • 1360 - 1400
نمایش 1 - 8 از 8
عنوان نوع سال حوزه گیاه نام مجله/انتشارات و ... نام کاربر
بررسی ترکیبات اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.) در ارتفاعات مختلف منطقه سیستان و بلوچستان مقاله 1399 فیتوشیمی Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss. فصلنامه گیاهان دارویی محمدرضا لبافی حسین آبادی
مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، اکولوژیکی، زراعی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) مقاله 1397 سایر Foeniculum vulgare Mill. فصلنامه گیاهان دارویی محمدرضا لبافی حسین آبادی
تغییرات فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در پاسخ به بسترهای مختلف مقاله 1396 زراعت فصلنامه گیاهان دارویی محمدرضا لبافی حسین آبادی
کمی ‎سازی تغییرات متابولیت تریگونلین در گیاهچه ‎های شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت القای کیتوزان و تنش ‎خشکی مقاله 1396 فیتوشیمی Trigonella foenum-graecum L. فصلنامه گیاهان دارویی محمدرضا لبافی حسین آبادی
اثر غلظت‎های مختلف محرک زیستی کیتوزان بر خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) مقاله 1396 زراعت فصلنامه گیاهان دارویی محمدرضا لبافی حسین آبادی
تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول‎پاشی متانول به عنوان یک محرک ‎زیستی مقاله 1394 زراعت Trigonella foenum-graecum L. فصلنامه گیاهان دارویی محمدرضا لبافی حسین آبادی
بستر کاشت هوشمند ثبت اختراع 1400 باغبانی علی باقری
سازنده ماشین آلات فرآوری گیاهان دارویی سایر 1360 دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی شرکت بخار تقطیر