دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران

پروفایل محمدرضا لبافی حسین آبادی

382
محمدرضا لبافی حسین آبادی
1361
دکتری
تهران
تهران
مرد
اکولوژی گیاهان زراعی
1402/11/25
1403/4/27

رزومه

عنوان نوع سال حوزه نام مجله/انتشارات و ... گیاه
بررسی ترکیبات اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.) در ارتفاعات مختلف منطقه سیستان و بلوچستان مقاله 1399 فیتوشیمی فصلنامه گیاهان دارویی Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.
مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، اکولوژیکی، زراعی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) مقاله 1397 سایر فصلنامه گیاهان دارویی Foeniculum vulgare Mill.
تغییرات فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در پاسخ به بسترهای مختلف مقاله 1396 زراعت فصلنامه گیاهان دارویی
کمی ‎سازی تغییرات متابولیت تریگونلین در گیاهچه ‎های شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت القای کیتوزان و تنش ‎خشکی مقاله 1396 فیتوشیمی فصلنامه گیاهان دارویی Trigonella foenum-graecum L.
اثر غلظت‎های مختلف محرک زیستی کیتوزان بر خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) مقاله 1396 زراعت فصلنامه گیاهان دارویی
تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول‎پاشی متانول به عنوان یک محرک ‎زیستی مقاله 1394 زراعت فصلنامه گیاهان دارویی Trigonella foenum-graecum L.

تجربیات

گیاه حوزه موضوع تجربه
Convolvulus arvensis L. گیاهپزشکی (آفات، بیماری، علف هرز) جوانه زنی
برای شکست خواب بذر گیاه پیچک صحرایی ابتدا باید بذرها را در اسید سولفوریک 98 درصد بیشتر ...

چالش

عنوان حوزه گیاه قیمت تاریخ ثبت
ریزش بذر گیاه خارمریم در زمان رسیدن ژنتیک و به نژادی Silybum marianum (L.) Gaertn. 1403/3/18

کسب و کار

آرم عنوان نام مدیر استان شهرستان
شبکه گیاهی ایرانیان محمدرضا لبافی حسین آبادی تهران شهریار

محصولات

عنوان کسب و کار شبکه گیاهی ایرانیان
حوزه فناوری های نوین
گیاه
قیمت 1500000 ریال

عکس گیاه

استان تهران
شهر پاکدشت
قسمت مشخص در عکس برگ
مرحله رشدی گیاه جوانه زنی
استان تهران
شهر پاکدشت
قسمت مشخص در عکس گل
مرحله رشدی گیاه گلدهی
استان تهران
شهر پاکدشت
قسمت مشخص در عکس بذر,میوه
مرحله رشدی گیاه میوه دهی
استان البرز
شهر کمال شهر
قسمت مشخص در عکس برگ
مرحله رشدی گیاه جوانه زنی
استان البرز
شهر کمال شهر
قسمت مشخص در عکس ساقه,برگ,اندام هوایی
مرحله رشدی گیاه رشد رویشی
استان البرز
شهر کمال شهر
قسمت مشخص در عکس گل,میوه,اندام هوایی
مرحله رشدی گیاه گلدهی