دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران
سال تولد
  • 1354 - 1378
نمایش 1 - 12 از 24
383
محمدرضا لبافی حسین آبادی
تحصیلات دکتری
استان تهران
شهرستان تهران
147
حمیده خلج
تحصیلات دکتری
استان تهران
شهرستان تهران
فاطمه معین
تحصیلات دکتری
استان اصفهان
شهرستان اصفهان
عباس گرجی
تحصیلات دکتری
استان تهران
شهرستان تهران
فرحناز خلیقی سیگارودی
تحصیلات دکتری
استان تهران
شهرستان تهران
جواد شقاقی
تحصیلات فوق لیسانس
استان البرز
شهرستان کرج
علی رضا هادی پور
تحصیلات
استان
شهرستان
مریم پاپری مقدم فرد
تحصیلات دکتری
استان فارس
شهرستان شیراز
علی باقری
تحصیلات
استان
شهرستان
علیرضا بشیری
تحصیلات فوق لیسانس
استان کرمانشاه
شهرستان سنقر
فرهاد صارم پور
تحصیلات
استان
شهرستان
مصطفی حمیدی
تحصیلات
استان
شهرستان